ایا میتوان استخر ایزی ست را روی خاک نصب کرد ؟

ایا میتوان استخر ایزی ست را روی زمین نصب کرد ؟ بله میتوان نصب کرد . تا جایی که امکان دارد زمین را هموار کنید و قسمتی را که میخواهید استخر را نصب کنید کاملا از اشیاء تیز و برنده و سنگ های بزرگ پاک کنید .برای اطمینان میتوانید زیر استخر را میتوان بوسیله موکت ویا تاتامی (فوم هایی که در باشگاه های ورزشی استفاده میشود )و یا غیره .... پوشش داد و به راحتی نصب و استفاده نمود .